เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี ประเภทวัสดุ
เดือนกรกฎาคม 2567 มี 268 รายการ
1
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A Study on the Impact of job Satisfaction of Rural Teachers in Guangxi on Their Willingness to Stay on Duty
ชื่อผู้แต่ง TAO YI
เลขเรียกหนังสือ REP. 371.104 T171S KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A Study on the Path of Professional Development of Administrative Personnel in Colleges and Universities
ชื่อผู้แต่ง YANG XIANBO
เลขเรียกหนังสือ REP. 378.11 Y22S KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A Study on the Ways to Improve the Academic Degrees of Vocational College Students in China : Taking Jiangxi College of Foreign Studies as an Example
ชื่อผู้แต่ง ZHENG JIANI
เลขเรียกหนังสือ REP. 370.113 Z63S KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Practice and Exploration of Modern Apprenticeship in Preschool Education : Take H School as an Example
ชื่อผู้แต่ง MO XIAOHUI
เลขเรียกหนังสือ REP. 372.21 M687P KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Research on the Current Situation and Improvement of Information Literacy of a University Students งานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับปรุงความรู้ด้านสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง ZHOU JUNYAN
เลขเรียกหนังสือ REP. 378.155 Z63R KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Research on the Key Ability Training of Students Majoring in Preschool Education in Higher Vocational Colleges—Take Shangrao Vocational and Technical College as a example
ชื่อผู้แต่ง YU XIAOCUI
เลขเรียกหนังสือ REP. 370.113 Y94R KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Study on the Intention of Overseas Students Going to Thailand to Return to China for Employment : take Dhurakij Pundit University as an Example
ชื่อผู้แต่ง WANG XUELI
เลขเรียกหนังสือ REP. 378.36 W246S KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Influence of Emotion Management on Career Success of College Teachers : The Mediating Effect of Self-Efficacy
ชื่อผู้แต่ง ZHAO LINGJUN
เลขเรียกหนังสือ REP. 378.12 Z64I KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Influence of Professional Well-Being on Burnout Among Teachers in Higher Education Institutions in Hebei Province China
ชื่อผู้แต่ง WANG YIJIE
เลขเรียกหนังสือ REP. 378.12 W246I KRUIC.MED.
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Predicament and Breakthrough Analysis of labor Education in Urban Primary Schools in the New Era
ชื่อผู้แต่ง XU XUSHENG
เลขเรียกหนังสือ REP. 372.24 X8P KRUIC.MED
วันที่สร้าง 19 ก.ค. 2567
สถานะ
- อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด