เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
เดือนกรกฎาคม 2567 มี 68 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง CEO ต้องสร้างธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง
ผู้แต่ง ดนัย เทียนพุฒ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 24 ก.ค. 2567

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ : ภาพสะท้อนการเมืองบนเพดานสิมวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้แต่ง ธีระวัฒน์ แสนคำ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 24 ก.ค. 2567

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ขาดไม่ได้ ทักษะที่มนุษย์ต้องมี ในการทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2567

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คนขายก็เยอะ คนโกงก็แยะ Online ไทยจะเติบโตได้จริงหรือ
ผู้แต่ง วีรพล สวรรค์พิทักษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2567

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ยุคใหม่ของ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI ในการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2567

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สร้างความแตกต่างของธุรกิจด้วย Brand Positioning การวางตำแหน่งของแบรนด์
ผู้แต่ง เจษฎา อุดมถิรพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 23 ก.ค. 2567

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง-อุบัติการณ์ และปรากฎการณ์ของยุค 'สมัยใหม่' ของการเมืองการปกครองในสยามประเทศไทย Major Changes in Thailand/Modern Siam
ผู้แต่ง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 21 ก.ค. 2567

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ค่าเงินเยนทรุด แบงก์ชาติญี่ปุ่นพยุงสุดตัว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 21 ก.ค. 2567

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียน 30 ครอบครัวธุรกิจโลก กับสูตรสำเร็จ 6C และ (ไม่) สำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย (ตอนที่ 2)
ผู้แต่ง กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 21 ก.ค. 2567

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาที่ไม่มีใครผิด ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ทำให้ธุรกิจล่ม-ครอบครัวแตก
ผู้แต่ง นวพล วิริยะกุลกิจ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วันที่สร้าง 21 ก.ค. 2567

1234567
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด